top of page

Vorming

Para Dance Belgium ondersteunt het inrichten van studiedagen, het opleiden van nieuwe instructeurs en biedt ook steun aan opstartende clubs.

Daarnaast zorgen ze ook dat de dansers kunnen deelnemen aan verschillende workshops om zo in contact te komen met andere dansers en andere dansstijlen.


Hieronder vindt u meer informatie over de cursus 'Initiator Rolstoeldansen'

Opleiding Initiator Rolstoeldansen

Onze federatie werkt mee aan een opleiding "initiator Rolstoeldansen" van de Vlaamse Trainersschool (VTS).

 

We vinden dit belangrijk, want we hebben immers nog steeds nood aan bijkomende gekwalificeerde instructeurs. Enerzijds om in de steden en streken waar geen rolstoeldansen wordt aangeboden toch een rolstoeldansclub te kunnen oprichten en tevens om er voor te zorgen dat de bekwame en ervaren instructeurs die we nu al hebben over een erkend diploma zouden beschikken.

De voorbije jaren was er voor ons Vlamingen enkel een diploma “instructeur rolstoeldansen” te behalen bij de Stichting Rolstoeldansen Nederland. Hoewel deze opleiding degelijk is was het toch spijtig dat onze lesgevers in eigen land geen gestructureerde en erkende opleiding konden volgen in deze G-sport. Dit was zo tot in 2014 de Vlaamse Trainersschool de deur opende voor een eigen opleidingstraject voor rolstoeldansen, beginnende met het niveau “initiator”. Danssport Vlaanderen, Parantee en de Belgische Rolstoeldansfederatie staken in 2015 de hoofden bij elkaar voor het uitwerken van een stramien. De docenten werden aangesteld, de cursusteksten uitgeschreven en op 17 januari 2016 is de opleiding “Initiator Rolstoeldansen” dan van start gegaan met 11 cursisten. In september 2018 is er een tweede opleiding van start gegaan en hieraan namen nogmaals 9 cursisten deel. 

Hierdoor zijn we in Vlaanderen weer een aantal goed opgeleide rolstoeldansinstructeurs rijker. Wel is het zo dat een aantal van de cursisten reeds les geven in de bestaande clubs. Voor hen is het behalen van het diploma dan een officiële erkenning vanuit de Vlaamse overheid. Voor de clubs waar ze les geven is de erkenning van hun lesgevers van promotioneel belang. Bovendien zal een diploma van de VTS in veel gevallen een verhoogde ondersteuning vanwege de lokale overheid met zich mee brengen.

We hopen uiteraard dat de komende jaren ook geïnteresseerden inschrijven die momenteel nog geen rolstoeldansles geven maar met een nieuw project willen starten. Er zijn immers in Vlaanderen nog heel wat streken waar geen rolstoeldansen wordt aangeboden. En dat is spijtig, want het is een zeer toegankelijke vrijetijdsbesteding en een sport waar elke rolstoelgebruiker aan kan deelnemen.

Hieronder vinden jullie alle informatie omtrent deze cursus. 

Informatie

Leona Pellens: 
  Leona Pellens is nog steeds verantwoordelijk voor alle contacten tussen Para Dance Belgium en de VTS.

  Heeft u vragen in verband met deze cursus, kan u steeds contact met haar opnemen via volgende
  gegevens

           Leona Pellens           Tel:     +32 (0)475 41 78 13

                                              Email: lpellens@hotmail.com

 

Vlaamse Trainersschool

  De contactpersoon binnen VTS is Vera Fonck.

   

          Vera Fonck                  Tel:      +32 2 209 47 32

                                               Email: vera.fonck@sport.vlaanderen

Online: https://www.sport.vlaanderen/VTS-opleiding?activiteitId=57733&opleidingId=1511#

Doelstellingen

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het initiëren van beginnende en/of recreatieve rolstoeldansers (jongeren, adolescenten en volwassenen) op clubniveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van het rolstoeldansen teneinde hen via aangepaste sporttechnische en sporttactische trainingsessies leerdoelen te laten bereiken.

Toelatingsvoorwaarden

- Leeftijd:  Minstens 16 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start

- Ervaring: Voor al de geïnteresseerden die nog geen ervaring hebben met rolstoeldans wordt vooraf een kennismakingsdag georganiseerd door Para Dance Belgium. 

Aanwezigheid is niet verplicht, maar wel aanbevolen.

Meer info: www.rolstoeldansen.be - lpellens@hotmail.com

Vrijstellingen

Eventuele vrijstelling(en):

- Module 1: Vrijstellingen voor het Algemeen Gedeelte kunnen aangevraagd worden op basis van de algemene VTS-vrijstellingstabel (www.bloso.be/vts)

Opleidingsonderdelen

De opleiding omvat 57 uren (waarvan 10 uren stage), 4 modules en 11 vakken

Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator (15 uur):

  Didactiek (Theorie - 7 uur - ND)

  Veilig Sporten Preventief (Theorie - 4 uur - D)

  Veilig Sporten Curatief (Theorie - 4 uur - D)

Module 2: Sporttechnische module Initiator Rolstoeldans (20 uur)

  Introductie tot de initiatoropleiding (Geen evaluatie - 1 uur theorie)

  Functionele mogelijkheden van dansers met een handicap (Theoretisch examen - 2 uur theorie - D)

  Danstechniek en dansactiviteiten (Praktisch examen - 2 uur Theorie + 2 uur Praktijk - D)

  Elementaire kennis van dansmuziek (Praktisch + Theorisch examen - 3 uur Techniek + 3 uur Praktijk - D)

  Omgaan met G-sporters (Theoretisch examen - 7 uur Theorie - D)

Module 3: Didactisch-methodische module Initiator Rolstoeldans (12 uur)

  Didactiek en methodiek rolstoeldans (Theoretisch examen - 4 uur theorie - ND)

  Didactische oefeningen Initiator rolstoeldans (Praktisch examen - 8 uur praktijk - ND)

Module 4: Stagemodule Initiator Rolstoeldans (10 uur)

  Stage Initiator Rolstoeldans (Portfolio - 10 uur stage - ND)

Data

De nieuwe data voor de volgende opleiding zijn nog niet gekend.

bottom of page