top of page

Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat van Para Dance Belgium wordt gerund door Linda Boelanders.

Secretariaat
Reglement

Wedstrijdreglement

Deze reglementen omkaderen, reglementeren en begeleiden het rolstoeldansen op competitief vlak en zijn van toepassing op wedstrijden die georganiseerd worden onder het toezicht van Para Dance Belgium.
De reglementen kunnen ten alle tijden aangepast en verbeterd worden door de raad van bestuur van Para Dance Belgium daar waar nodig.

In het geval Para Dance Belgium betrokken is bij de inrichting van een door het International Paralympic Committee (IPC) erkende of goedgekeurde al dan niet een officiële, nationale of internationale wedstrijd geldt het wedstrijdreglement van het Wheelchair Dance Technical Committee van het IPC.
 

Daarnaast gelden er voor internationale wedstrijden steeds de reglementen van het desbetreffende land en dienen deze door de dansers zelf doorgenomen te worden alvorens een inschrijving te doen voor deze wedstrijd. Para Dance Belgium is niet verantwoordelijk voor uitsluiting in geval van het niet naleven van deze buitenlandse reglementen.


Het bestaande reglement ging van kracht met ingang van 1 oktober 2013 en is te downloaden via volgende link:  LINK REGLEMENT!!!

Startboekjes

In een startboekje worden alle wedstrijdresultaten bijgehouden. Van elke wedstrijd worden de naam en plaats genoteerd en de telcommissie voegt daar het resultaat en eventuele punten aan toe. Een startboekje is tevens het bewijs dat iemand door Para Dance Belgium is erkend als wedstrijddanser.

Een startboekje moet worden aangevraagd voor elke wedstrijddanser (dus 2 boekjes per paar) door de instructeur van de club. 
Om een startboekje te bekomen moet er contact opgenomen worden met het wedstrijdsecretariaat
Bij aanvraag krijg je een formulier toegestuurd dat moet worden ingevuld en vervolgens terug moet worden ingeleverd samen met 1 pasfoto bij het wedstrijdsecretariaat. 
Elke aanvraag dient 4 weken voor de eerste wedstrijd te gebeuren! Indien deze aanvraag later gebeurt is er een spoedprocedure mogelijk, maar dan betaalt de danser hiervoor €5.00 meer.

De prijs van een startboekje is €10,00 per boekje. 
Als een startboekje zoek raakt of beschadigd is en moet worden vervangen, dan is dat voor eigen rekening en kan er een nieuw boekje worden aangevraagd via het wedstrijdsecretariaat (€10.00).

Startboekjes
Algemeen

Startboekjes zijn verplicht voor dansers van zowel de D-klasse, A-klasse als hoofdklasse.

Ieder paar mag éénmaal een ‘proefwedstrijd’ dansen zonder startboekje!!

Bij deelname aan een wedstrijd dienen deze startboekjes steeds correct ingevuld te worden.

Volgende zaken moeten steeds ingevuld worden:

  - datum

  - evenement

  - startnummer

  - categorie

  - klassen

Indien er aan meerdere reeksen/categorieën wordt meegedaan, dient het LAAGSTE STARTNUMMER eerst genoteerd te worden. Dit is niet altijd de reeks die als eerste wordt gedanst, dus let hierbij op.

 

De startboekjes dienen steeds VOOR aanvang van de herkansingsronde worden ingeleverd, indien mogelijk voor aanvang van de wedstrijd.


Tijdens het wedstrijdverloop zullen volgende zaken in orde gebracht worden door de verantwoordelijke van de startboekjes:

  - stempel / paraf wordt geplaatst = bevestiging van deelname

  - resultaten worden genoteerd

      ° HK: herkansing, dit wordt genoteerd indien de danser de volgende ronde niet haalt

      ° DF: demi-final, dit wordt genoteerd indien de danser de halve finale behaalt (maar niet de finale)

      ° 1-6: de plaats die behaald is tijdens de finale.

  - Eventueel worden promotiepunten die behaald zijn ook genoteerd in het startboekje.

 

Ingevulde startboekjes dienen NA DE WEDSTRIJD door de paren terug opgehaald te worden. 

Vroegtijdig ophalen van de startboekjes (om zo reeds de behaalde uitslag te weten te komen) is niet mogelijk. Startboekjes kunnen pas worden opgehaald als de volgende ronde bezig is. Indien het startboekje voor het einde van de wedstrijd (na de prijsuitreiking) wordt opgehaald, dient ook het rugnummer worden ingeleverd zodat verder meedansen uitgesloten is.

Tijdens de finale worden er GEEN startboekjes uitgedeeld en dient men te wachten tot na de prijsuitreiking.  Het startboekje wordt opgehaald direct na de finale tot uiterlijk een half uur na afloop van de wedstrijd.

 

Niet opgehaalde startboekjes zijn te verkrijgen vóór aanvang van de eerstvolgende wedstrijd. na betaling van € 2,50.

Wedstrijd
Inchrijvingen

Inschrijvingen

Meer info volgt snel

Classificatie

Meer info volgt snel

Classificatie

Promotiepunten

Meer info volgt snel

bottom of page